måndag 8 oktober 2012

Salta stänkBlue Monday

I en fantasi.


Bland böljande åkrar där säden väjer för vinden.
En gammal skog, med minnen från förr.
Mitt i hemligheten.
Rester av en tid före vår.
Antydningar finns kvar, att här har mången svett fallit.
Här har stått en kvarn.
Nu är det bara forsens brusande vatten som avslöjar vad naturen har gömt.
Det som människan har glömt.
Endast en man ser.
Han vet.
Han tänker.
En magisk trädgård, sprungen ur denne mans fantasi.
Finurlig och egen.
Utan begränsningar.
Med bara forsen som sällskap.


***

Inspire Me Monday
Your sunday best
Favorite photo monday